Dane teleadresowe

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie

Lokalizacja

woj. łódzkie

pow. bełchatowski

gm. Zelów

Adres

ul. Kościuszki 57

97-425 Zelów

NIP

592132645

REGON

769-191-80-45

Telefon

44/ 634 12 89

Faks

44/634 12 90

Patron

Maria Konopcnicka

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Kod terytorialny GUS: 1001083
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie O/Zelów 97 8965 1018 2002 0070 0072 0011

INFORMACJE OGÓLNE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU W JEDNOSTCE

Stan na dzień: 2014-05-07
Zatrudnienie ogółem (osoby): 17
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 17
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji
POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego:
Gmina Zelów
Akt tworzący: Statut Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie

Liczba zatrudnionych: 21
Przedmiot działania i kompetencje: prowadzenie nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego, wspomaganie wychowawczej roli rodziny
Informacje o użytkownikach: Dzieci
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawą i statutem przedszkola
Majątek, którym dysponuje:
środki trwałe -
wyposażenie - 21 243,05
księgozbiór - 3 261,66
Struktura własnościowa: Własność samorządowa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANYM BUDYNKU JEDNOSTKI

Numer kolejny budynku: 1
Funkcja budynku: Inny budynek
Adres: Kościuszki
Powierzchnia użytkowa: 825 m2
Powierzchnia biurowa:
Liczba pomieszczen biurowych: 2

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRACY JEDNOSTKI:

Poniedziałek - Piatek 6:30 - 16:30

INFORMACJE DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE NT. BUDYNKU:

Budynek parterowy pozbawiony barier architektonicznych. Wykonano podjazdy na wózki, dostosowano łazienki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Utworzono gabinet specjalistyczny.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-01-16, 2008-02-05
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Laskowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 634
03 czerwca 2016 12:49 (Justyna Jaszczak) - Aktualizacja danych kontaktowych.
03 czerwca 2016 12:49 (Justyna Jaszczak) - Aktualizacja danych.
03 czerwca 2016 12:47 (Justyna Jaszczak) - Aktualizacja danych kontaktowych.