Więcej o nas

Jesteśmy jedynym na terenie naszego miasta publicznym przedszkolem z oddziałami integracyjnymi co pozwala na uczęszczanie dzieci niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku 3-6 lat.  W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych pod opieką wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej. Stworzyliśmy warunki do korzystania ze specjalistycznych form pomocy dydaktyczno- terapeutycznej.

Swoim wychowankom przedszkole zapewnia i oferuje:

  • dodatkowe zajęcia w "Klubie Przedszkolaka" - teatralne, taneczne, plastyczne, wokalne, ruchowe, przyrodniczo-ekologiczne, matematyczne
  • udział w edukacyjnych programach ogólnopolskich 
  • dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne klasy oraz gabinet specjalistyczny 
  • dobrze wyposażony ogród przedszkolny
  • urozmaicone posiłki
  • stały kontakt z poradnią psychologiczno - pedagogiczną
  • zajęcia ze specjalistami: logopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, specjalista gimnastyki korekcyjnej 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2016 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Niewiadomska
Ilość wyświetleń: 107
03 listopada 2016 10:19 (Justyna Niewiadomska) - Zmiana treści zakładki.
03 listopada 2016 10:18 (Justyna Niewiadomska) - Zmiana treści zakładki.
03 listopada 2016 09:58 (Justyna Niewiadomska) - Dodanie nowej zakładki.