Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie jest jednostką organizacyjną gminy Zelów i nie posiada osobowości prawnej. 

Przedszkole jest jednostką budżetową korzystającą ze scentralizowanej obsługi finansowo- księgowej, którą wykonuje Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zelów.

Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi działalności statutowej.

Zasoby przedszkola

W budynku przedszkola znajdują się:

  • sale przedszkolne
  • blok żywieniowy
  • gabinet specjalistyczny

W otoczeniu przedszkola znajdują się:

  • plac zabaw dla dzieci
  • ogródek dydaktyczny "Zmysłowy zakątek"

Majątek przedszkola według stanu na dzień 31.12.2015r.

Wartość majątku: 1 319 732,62 zł w tym:

  • środki trwałe: 1 068 164,20 zł
  • wyposażenie: 232 226,33 zł
  • księgozbiór: 7 224,09 zł
  • wartości niematerialne i prawne: 12 118,00 zł

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2016 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Niewiadomska
Ilość wyświetleń: 89
03 listopada 2016 11:05 (Justyna Niewiadomska) - Zmiana treści zakładki.
03 listopada 2016 10:32 (Justyna Niewiadomska) - Zmiana treści zakładki.
03 listopada 2016 10:24 (Justyna Niewiadomska) - Dodanie nowej zakładki.